X th Toppers List

2019 - 2020

Hridhima Mehrotra

(98.6%)

Rakshit Pandey

(98.6%)

Yashita Mehrotra

(97.8%)

Tanishi Agrawal

(97.6%)

Charul Singh

(97.6%)

Hansika Goel

(97.4%)

Parv Saxena

(97.2%)

Anshika Singh

(97%)

Shraddha Verma

(97%)

Nishita Verma

(96.8%)

Prabhat Gautam

(96.4%)

Dhruv Singh Tomar

(96.4%)

Kratika Agarwal

(96.2%)

2018 - 2019

PALLAVI CHAUHAN

98.2%

VARUN SINGHAL

98.2%

DIVANSHU AGARVAL

97.8%

MANOMAY JOSHI

97.6%

NIMISHA PANT

97%

PRABNOOR KAUR

96.8%

AAKANSH KUMAR

96.6%

ARMA SINGH

96.4%